Bibliyografya

AYRAÇ DERGİSİ:ÇATI DERGİSİ:

Tarihten Üç Garip Vaka, 2014, S.5, s.18-21

İSMEK EL SANATLARI DERGİSİ:

Osmanlı Serpuşları, 2015, S.20, s.44-53
Kurnalarına Hüzün Akıtan Edirne Çeşmeleri, 2013, S.16, s.152-158
Adını Doğduğu Şehirden Alan Sanat: Edirnekâri, 2013, S.15, s.78-83
Uzak Doğu Minyatürlerine Yakın Bakış, 2013, S.15, s.66-73 (Mehmet K. Satuk müstearıyla)
Edirne'de Taş ile Yazıyı Buluşturan Medeniyet; Osmanlı Mezar Taşları, 2012, S.14, s.72-77

İSMEK HANDICRAFT MAGAZINE:

Edirne Fountains: The Leak Sorrow Into Basins, 2013, E.16, pp.152-158
Edirnekâri: The Art Named After The City it Was Born, 2013, E.15, pp.78-83
Miniatures Interpreter to the History of Far East, 2013, E.16, pp.66-73 (With Nickname: Mehmet K.Satuk)
A Cililisation in Edirne, Which Brings Together Stones and Writing: The Ottoman Gravestones, 2012, E.14, pp.72-77


SANAT & EDEBİYAT DERGİSİ:


TÜRK DÜNYASI TARİH-KÜLTÜR DERGİSİ:


Edirne'deki Börklü Şâhideler, Aralık 2015, C.58, S.348, s.27-31
Edirnekârî Şâhideler, Ekim 2015, C.58, S.346, s.18-22
YENİ UFUKLAR DERGİSİ:

Edirne'de Kadınlara Ait Bazı Şâhideler - I, S.27, Kasım 2015, s.36-38
Keskin Dede Kabristanı'nda Medfûn Meşâyihe Ait Şâhideler, S.25, 2015, s.24-30
Kalemin Sürçmesi veya Lapsus Calami, 2015, S.24, s.40-42
(Mustafa Aksoy ile Röportaj), Tarihin Sessiz Dili Damgalar, S.23, 2014, s.33-40
Kıbrıs Şâhideleri, 2014, S.21, s.56-59
Tarihî Edirne Mezar Taşları, 2013, S.17, s.34-37
Edirne Camileri, 2013, S.16, s.30-33
Osmanlı'nın Bir Rüyâyı Kuşatan Cengaverleri: Yeniçeriler, 2012, S.15, s.18-22
Eyüp Sultan, 2012, S.14, s.4-8
İstanbul İmar ve Nazım Plânları, 2012, S.13, s.18-23

TAN YERİ DERGİSİ:
Hümanizm ve Demokrasi, Eylül 2014, S.1, s.41-44